DÀNH CHO PHỤ HUYNH HỌC SINH
 • PHỤ HUYNH TRA CỨU điểm số, hạnh kiểm của học sinh qua tin nhắn

  * Hệ thống Sổ liên lạc điện tử xây dựng trên nền tảng SMS, nhà trường sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu theo chuẩn theo cấu trúc dữ liệu file exel.
  * Trong dữ liệu đó, mỗi học sinh sẽ có 1 mã số để quản lý. Ví dụ học sinh trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, lớp 12A7, xếp vị trí thứ 15 sẽ có mã số dạng NDC12715
  * Phụ huynh và học sinh có thể căn cứ vào mã số để tra cứu toàn bộ điểm số từng môn học(Toán, Lý, Hóa, Văn...), và thông tin tra cứu chi tiết tới từng điểm số(15 phút, miệng, 1 tiết). 
  * Tra cứu điểm của của các kỳ thi khảo sát, điểm tổng kết từng học kỳ, điểm cuối năm...
 •  


  Chi tiết Cú pháp tin nhắn tra cứu

  Tổng đài xử lý của Sổ liên lạc 8x41 là 8x41(nhà trường và thầy cố có thể lựa chọn x từ 0 tới 7) 
           Ví dụ học sinh trường Lê Hồng Phong có mã số LHP121015
  1) Tra cứu điểm từng môn học trong học kỳ
          DIEM + Tên Môn Học + Học Kỳ + Mã Số Học Sinh gửi 8x41 
             * Tin nhắn gửi đi: DIEMTOAN1 LHP121015 gửi 8x41 
            * Tin trả về: Diem mon TOAN HK1 cua thi sinh Nguyen Chi Cuong ,MS:LHP121015 ,Lop:12A10 la: Mieng:6;8;9 15 phut:7;9 1 tiet:10;8 Thi:7 TBHK1:8,2
  2) Tra cứu điểm trung bình trong từng học kỳ
          DIEM + HK1 + Mã Số Học Sinh gửi 8x41 
          DIEM + HK2 + Mã Số Học Sinh gửi 8x41 
             * Tin nhắn gửi đi: DIEMHK1 LHP121015 gửi 8x41 
            * Tin trả về: VO BINH AN Toan:8,85 Ly:7.86 Hoa:6.93 Sinh:6.93 Tin:7.89 Van:8,85 Su:7.86 Dia:8.47 AV:6.93 CD:7.89 CN:8,85 TD:7.86 QP:8.47 Nghe:6.93 TBCM:8.12 HL:Gioi HK:Tot
  3) Tra cứu điểm thi học kỳ
          DIEM + THI + HK1 + Mã Số Học Sinh gửi 8x41 
          DIEM + THI + HK2 + Mã Số Học Sinh gửi 8x41 
            * Tin nhắn gửi đi: DIEMTHI1 LHP121015 gửi 8x41 
            * Tin trả về: Diem mon THI HK1 cua thi sinh VO BINH AN ,:LTV101002 ,:10A4 la: Toan:2 Ly:3 Hoa:4 Sinh:5 Tin:6 Van:7 Su:8 Dia:9 AV:5 CD:6 CN:7 TD:8 QP:6 Nghe:7
  4) Tra cứu điểm khảo sát đầu năm, giữa kỳ, cuối năm học
          DIEM + KS + Mã Số Học Sinh gửi 8x41 
            * Tin nhắn gửi đi: DIEMKS LHP121015 gửi 8x41 
            * Tin trả về: Diem khao sat cua hoc sinh NGUYEN TRUONG AN ,MS:LHP101001 Lop:10A9 la: Toan:5 Ly:7 Hoa:4 Sinh:8 Van:2 AV:8 
  5) Tra cứu điểm trung bình cả năm
          DIEM + KS + Mã Số Học Sinh gửi 8x41 
            * Tin nhắn gửi đi: DIEMTBCN LHP121015 gửi 8x41
            * Tin trả về: TK LHP121015 Lop:10A1 :Toan:10 Ly:9.6 Hoa:10 Sinh:10 Tin:9.6 Van:9.6 Su:10 Dia:9.6 AV:9.6 CD:9.6 CN:10 TD:7.8 QP:9.6 Nghe:8.6 TBCM:9.6 HL:TB HK:TB
  6) Tra cứu ý thức học tập, vi phạm đạo đức
          DIEM + THÁNG + Mã Số Học Sinh gửi 8x41 
            * Tin nhắn gửi đi: DIEM12 LHP121015 gửi 8x41 
            * Tin trả về: Chuyen can ne nep cua hoc sinh NGUYEN TRUONG AN ,MS:LHP121015 Lop:10A9 la: Thang 12 vang co phep :2 Vang 0 phep :0 Vi pham noi quy:3 Xep Loai:Kha